Mendoni se si jeni përgatitur të intervistoheni për punësim. Ajo që dëshironi të organizoni pyetjet, të tilla si mbajtja e shënimeve paraprakisht, janë pyetjet dhe pikat që priten gjatë intervistës aktuale. Kjo është pika më e rëndësishme në përgatitjen për një intervistë. Alsoshtë gjithashtu e rëndësishme të parashikoni raste të tilla si kur jeni nervoz dhe të harroni atë që dëshironi të kërkoni gjatë një interviste aktuale. Veryshtë shumë e rëndësishme që pala që punëson të njohë talentin e kërkuar nga kompania që aplikon për intervistë. Për ndërmarrjet që u japin rëndësi njerëzve dhe personalitetit, ka raste kur intervistat kryhen në kuptimin e identifikimit të personalitetit dhe natyrës së aplikantit. Essentialshtë thelbësore të organizoheni në mënyrë që të qetësoheni dhe të shprehni mendimet tuaja. Kriteret e rekrutimit janë gjithashtu pika të rëndësishme të tilla si sjellja dhe mendja e shëndoshë në kohën e intervistës. Duket se edhe njerëzit e talentuar me aftësi dhe aftësi të larta që kompanitë duan të punësojnë në të vërtetë mund të refuzohen. Në shumë raste, ata duket se janë të qetë dhe të vonë, duke bërë gjuhë dhe qëndrime jokonvencionale dhe pyetje të parëndësishme. Eshtë e panevojshme të thuhet, nëse intervistuesi ndihet jo rehat, shanset për tu refuzuar janë të mëdha. Le të hedhim një vështrim në faqet e ndryshimit të punës që mbështesin ndryshimet e punës dhe rimarrjen e punës. Ne mbajmë shumë seminare për kompanitë që do të punësohen dhe seanca studimi për pyetje gjatë intervistave për punësim, kështu që do të ishte një ide e mirë të merrnit pjesë së pari.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA