Ka shumë kompani të kredive me para, por ku duhet të krahasoni dhe zgjidhni një huadhënës? Kur krahasoni kreditë e arkëtimit, së pari vendosni se çfarë lloj metode huazimi dëshironi. Sa interes fitoni për paratë që merrni hua është një çështje serioze në huazimin e parave. Thuhet se ekziston edhe një kredi arkëtimi jo interes që varet nga kushtet. Në shumicën e rasteve, kreditë e arkëtimit do të rriten me interes. Edhe me një sasi të vogël të huamarrjes, është e rëndësishme që së pari të krahasoni normat e interesit. Nëse keni nevojë për një kolateral ose garantues kur aplikoni për para në dorë është gjithashtu një pikë e rëndësishme krahasimi. Duket se shumica e kredive të arkëtimit nuk kërkojnë kolateral ose garantues. Kompanitë e vogla të huasë mund të kenë nevojë për kolateral ose një garantues. Kolaterali është i vështirë, por garantuesit nuk janë aq të lehtë për tu gjetur. Mendoni me kujdes për zgjedhjen e një kredie në para. Koha e provimit është gjithashtu e rëndësishme si një pikë për t’u krahasuar. Disa kompani huazimi reklamojnë se duhen 5 minuta më së shpejti, por mund të duhen 1 deri në 3 ditë në varësi të ndërmarrjes dhe shumës së parave. Nëse doni të merrni një kredi tani, ndoshta nuk keni kohë për të kaluar kohën duke rishikuar. Ju duhet të dini paraprakisht se sa duhet të prisni derisa të mbarojë provimi. Kreditë e arkës kanë shumë për të krahasuar. Edhe nëse jeni pak të padurueshëm, do të pendoheni më vonë nëse vendosni për një kredi në para me momentin e momentit.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA