Para se të bëni një kartë krediti të re, krahasoni shërbimet e ofruara nga kompanitë financiare për të gjetur atë që ju përshtatet më shumë. Ka mjaft kompani financiare që merren me kartat e kreditit. Edhe nëse krahasoni kartat e kreditit, ka karakteristika të ndryshme. Ka edhe kompani të ndryshme që lëshojnë karta krediti. Kompanitë e kartave të kreditit përfshijnë bankat, kompanitë e kreditit, prodhuesit dhe shpërndarësit. Kohët e fundit, disa karta krediti nuk janë të lidhura me kornizën e filialit, dhe disa janë të lidhura në të gjithë filialin. Për krahasim, mund të thuhet se ka disa gjëra që janë mjaft të vështira për t’u thënë me pak fjalë. Kartat e kreditit thuhet se janë më të lehta për tu mbledhur dhe përdorur sesa kartat e tjera të kreditit. Përveç pikëve, ka edhe pika të tjera për t’u marrë parasysh kur zgjidhni një kartë krediti. Kartat e kreditit vijnë me një larmi shërbimesh, por duket se ka shumë shembuj të kartave të tipit prodhues dhe kartave të tipit të shpërndarjes që kanë një gamë të plotë të shërbimeve të rastësishme që përfitojnë nga pikat e tyre të forta. Në varësi të mënyrës se si e përdorni zakonisht kartën tuaj të kreditit, kartat e kreditit që mund të përdorni me një çmim të shkëlqyeshëm do të ndryshojnë. Kriteret për zgjedhjen e një karte varen gjithashtu nga mënyra se si e përdorni kartën tuaj të kreditit. Për të krahasuar kartat e kreditit, është e rëndësishme që së pari të sqaroni mënyrën e përdorimit të kartave.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA